Wordpress

[Tutorial]WordPress – Thay đổi Site URL với WP-CLI Command Line Tool

Trong khi làm với wordpress , có nhiều bạn chắc từng gặp trường hơp các bạn có một website a nhưng muốn clone thành một website khác tương tự chỉ cần đổi url lại . Vậy làm sao chúng ta thực hiện điều đó một cách nhanh chóng, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tut làm thế nào để thay đổi site url một cách nhanh chóng.

Bước 1 : Các bạn dowload tool  WP-CLI command line tool

các bạn tải về sau đó upload lên wordpress root folder hoặc các bạn có thể dùng curl hoặc wget để tải bằng link sau

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Kiểm tra nếu tool chạy bằng dòng lênh :

php wp-cli.phar –info

Bước 2 : sau đó các bạn login vô bằng ssh và đi tới thư mục wordpress root folter rồi chạy dòng lệnh dưới :

php wp-cli.phar search-replace ‘http://www.olddomain.com’ ‘http://www.newdomain.com’

chúc các bạn thành công!

Return back to WordPress

Return back to Home

About the author

admin

admin