Magento2 Tutorial Magento2

[Tutorial Magento] Hướng dẫn sử dụng Command Line Magento 2

Trong bài viết này , leo  sẽ nói về Command Line Inteface (CLI) trong magento 2. Như bạn biết, từ Magento 2, chúng thêm nhiều lệnh trong bin / magento. Điều này có thể khó khăn để có được cách tiếp cận này, nhưng hãy để leo sẽ  giải thích chi tiết hơn cho các bạn hiểu qua các danh mục sau:

 1. Cache command line:
  Cách kiểm tra trạng thái của (các) loại bộ nhớ cache bạn có thể chạy  command line sau :
  “php bin/magento cache:status”
 2. Indexer command line
  Chúng ta kiểm tra trạng thái Indexer bằng lệnh sau :
  “php bin/magento indexer:info”
 3. Deploy command line
  Để deploy những thay đổi trên theme , hoặc module bạn có thể chạy lệnh sau :
  “php bin/magento setup:static-content:deploy”
 4. How to set Magento Developer mode or Product Mode
  Bạn có biết? Bạn có thể nhận được đường dẫn admin mà không cần truy cập vào file etc / env.php.Bạn có thể chạy dòng lệnh sau :
  php bin/magento info:adminuri
 5. How to enable maintenance mode via command line
  Để bật maintenace mode trên một site magento 2 chúng ta có thể chạy dòn lệnh sau :
  php bin/magento maintenance:enable
 6. How to get admin path via command line
  Bạn có biết? Bạn có thể nhận được đường dẫn admin mà không cần truy cập vào file etc / env.php.Bạn có thể chạy dòng lệnh sau :
  php bin/magento info:adminuri
  Qua bài viết trên mong giúp đỡ các bạn phần nào trong quá trình học magento2

Return back to Magento2, Tutorial Magento2

Return back to Home

About the author

admin

admin